Arboretum Volčji Potok

Ime Volčji potok izhaja iz časa, ko so v okolici predstavljali veliko nadlogo volkovi, ki so se pogosto priklatili v tamkajšnje gozdove (nemško: Wolfsbühel).

 

»Arboretum« pomeni zbirko dreves in grmov, namenjenih raziskovanju, preučevanju in izobraževanju.

 

Arboretum je bil že od začetka zasnovan kot park, namenjen javnosti. Njegovi ustvarjalci so študijske zbirke rastlin uporabili kot gradivo za raznolike parkovne prizore in z zgledi predstavili, kako se osnuje estetsko in ekološko utemeljene kombinacije različnih rastlin. Park se razprostira na okrog 80 hektarjih, v njem se nahaja: dvorec in francoski vrt, galerija in parkovni paviljon, stari park, jezero rdečega javorja, parterni park, spodnji in zgornji angleški park, hujski travnik, južni in zahodni park, Souvanova loka, Rozarij, Veliko jezero, Jelova draga.

 

 

Arboretum je vrt za lesnate rastline. Zbirka lesnatih rastlin predstavlja živo drevje in druge lesnate rastline kot individuume in kot del raznih zasaditev. V njem uspeva približno 2.500 vrst in sort iglavcev in listavcev ter okoli 300 samoniklih zelnatih rastlin. Poleg lesnatih rastlin pa v zadnjih letih vključuje tudi razne zasaditve trajnic ter enoletnic, število teh se iz leta v leto spreminja. Drevesa in grmi pripadajo tako osnovnim botaničnim vrstam iz Evrope, Severne Amerike in Azije kot kultivarjem, ki so bili vzgojeni v okrasne namene.

 

 

Arboretum Volčji Potok je kulturni spomenik državnega pomena. Leta 1999 je bil razglašen za kulturni spomenik najvišjega pomena. Odlok o razglasitvi (Ur. list RS št. 82/1999) to odločitev utemeljuje z besedami: «Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih, krajinskih in vrtnoarhitekturnih izjemnih lastnosti poseben pomen za Republiko Slovenijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi spomenika oblikovane narave.«

 

Park letno obišče do 150 tisoč obiskovalcev. Odprt je od marca do decembra, s sezonskimi vsebinami, dogodki in prireditvami.

 

Več informacij http://www.arboretum-vp.si

 

 


Kategorije: Izleti

Komentarji
Ni še komentarjev.

Pusti komentar


Name (obvezno)
Email (ne bo objavljen) (obvezno)
Website
Visual CAPTCHA
spremeni
 Code (obvezno)

Oddaj

Slovenia HolidaysSlovenia Holidays MobileMobile TwitterTwitter FacebookFacebook YouTubeYouTube Bookmark and ShareShare